Kvalitets- och kapabilitetsmätningar

Hygap har ändamålsenliga mätutrustningar för alla relevanta kvalitets- och kapabilitetsmätningar. Vi hanterar både PPAP och APQP i kvalitetssäkringsprocessen och kan leverera mätprotokoll och kapabilitetsstudier. Vi mäter även utfalls- och fulltaktsprover.

iso9001_2015.jpg

ISO 9001 – 2015

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

Ett ledningssystem som bidrar till kostnadseffektivitet och hållbara förbättringar med kunden i fokus.

Se certifikat
iso14001-2015.jpg

ISO 14001 – 2015

MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Ett miljöledningssystem som skapar en arbetsmodell som underlättar arbetet för ständiga miljöförbättringar.

Se certifikat