Ikon_svarvning.png

Vår kapacitet

FRÄSNING: max bredd 1000 mm, max längd 3000 mm
SVARVNING: max stånglängd 3000 mm, max svarvlängd 2000 mm, max diameter spindelgenomgång 65 mm och max diameter svarvning 350 mm.

_DSC2422.jpg

Fräsning

STORA VOLYMER

Vi har snabba moderna fleroperationsmaskiner för hög precisionsbearbetning av stora volymer. Våra bäddfräsmaskiner klarar större dimensioner och har indexerade huvuden för bearbetning i olika plan och former. Vi utför naturligtvis även borrning, brotchning och gängning.

cnc_svarvning.jpg

CNC-svarvning

SMÅ TILL MEDELSTORA SERIER

Vår CNC-svarvning erbjuder en kostnadseffektiv produktion. Maskinerna lämpar sig för små till medelstora serier och med våra drivna verktyg kan vi tillverka såväl enkla CNC svarvade detaljer som mer komplexa fleroperationssvarvade detaljer. Du kan räkna med korta ställtider, snäva toleranser och hög finish.

Skärande bearbetning

Hygap har en av sina produktionshallar avsedd för enbart skärande bearbetning. Här bearbetar vi en mängd olika material. Allt från höglegerade rostfria material till aluminium och plast. Alla våra maskiner är CNC-styra sånär som på enklare gängutrustning och gradmaskiner.

Maskinerna här används både för bearbetning utav ämnen som skall vidare in i flödet hos någon av våra kunder. Vi använder också maskinerna för vidareförädling av produkter som redan varit någon annanstans i processflödet. Det kan exempelvis röra sig om toleranser som vi inte kan nå i våra rörlasermaskiner eller kapmaskiner. Vi kan behöva fräsa in en passning eller brotscha upp ett hål så att det håller en tolerans på några hundradelar.Vi har flertalet 3-axliga fleropar där vi bearbetar små och medelstora serier. Vi har mycket effektiva fleropar med 4 axlar som är automatiserade med robot för höga volymer. I denna typ av maskin kan vi buffra upp ett stort antal obearbetade ämnen som sedan bearbetas helt obemannat och automatiskt under lång tid. Detta gör att vi blir väldigt effektiva. Vi har i samma cell ett utarbetat system för enkla och snabba omställningar. Med hjälp av ett 0-punktssystem kan vi växla mellan kundanpassade fixturer på ett snabbt sätt – vi blir här mycket flexibla och precisa i våra omställningar med korta ställtider. Detta är precisionsmaskiner med verktygsväxlingar på ca 1 sekund. Utöver dessa mindre fleroperationsmaskiner kan vi även erbjuda bearbetning i bäddfräsmaskiner med en bordstorlek på 3000x1000mm för de tyngre och mer skrymmande produkterna såsom redan svetsade stativ eller liknande.

CNC svarvning är ytterligare en del vi erbjuder. Hygap har ett flertal CNC-styrda svarvar. Svarvarna är bestyckade med två axlar och vi har även maskiner med drivna verktyg för att på så vis kunna bearbeta detaljerna färdiga i en enda uppspänning. I dessa svarvar kan vi tillverka både enkla CNC-svarvade detaljer och mer komplexa fleroperationsbearbetade detaljer.

Alla våra maskiner är CNC-styrda och vi programmerar maskinerna med hjälp av cad7cam-utrustning såsom Solid Works och Edgecam.

Kontakta oss

FAQ - Vanliga frågor och svar om CNC svarvning

Vad är skillnaden mellan CNC-svarvning och fräsning?

CNC-svarvning används för att forma cylindriska eller rotationssymmetriska delar genom att rotera materialet mot ett skärande verktyg. Fräsning å andra sidan använder roterande skärande verktyg för att ta bort material från en arbetsstyckets yta i olika riktningar.

 

Vilka material kan bearbetas med CNC-svarvning och fräsning?

Våra CNC svarvnings & fräsningsmaskiner kan bearbeta en mängd olika material, inklusive metall (som stål, aluminium och koppar), plast och höglegerade material.

 

Vad är fördelarna med CNC-svarvning för små till medelstora serier?

CNC-svarvning erbjuder kostnadseffektiv produktion för små till medelstora serier genom korta ställtider, snäva toleranser och hög finish på detaljerna.

 

Hur automatiserad är er CNC fräsning för stora volymer? 

Våra fleroperationsmaskiner för stora volymer är mycket effektiva och kan automatiseras med robotar för höga volymer. Detta möjliggör bearbetning av en stor mängd obearbetade ämnen helt obemannat och automatiskt under lång tid.

 

Kan ni bearbeta redan svetsade produkter eller liknande i era bäddfräsmaskiner?

Ja, våra bäddfräsmaskiner med en bordstorlek på 3000x1000mm är utformade för att bearbeta tyngre och mer skrymmande produkter såsom redan svetsade stativ eller liknande.

 

Vilka CAD/CAM-utrustningar använder ni för att programmera era maskiner?

Vi använder Solid Works och Edgecam för att programmera våra CNC-styrda maskiner och säkerställa hög precision och kvalitet i bearbetningen.

 

Kan ni hantera komplexa detaljer med era CNC-svarvar?

Ja, våra CNC-svarvar är utrustade med drivna verktyg för att kunna bearbeta detaljerna färdiga i en enda uppspänning, vilket möjliggör tillverkning av både enkla och mer komplexa detaljer.

 

Hur snabbt kan ni växla mellan olika fixturer för bearbetning i era fleroperationsmaskiner?

Med hjälp av ett 0-punktssystem kan vi växla mellan kundanpassade fixturer på ett snabbt sätt, vilket ger oss mycket flexibilitet och precision i våra omställningar med korta ställtider.

 

Vilka typer av toleranser kan ni uppnå med er skärande bearbetning?

Vi kan uppnå snäva toleranser på några hundradelar genom att använda avancerade skärande bearbetningstekniker, som CNC-svarvning, vilket säkerställer hög precision och kvalitet i våra produkter.